«Εάν, κατευθυνόμενος προς τον στόχο σου, θα σταματάς κάθε φορά, για να ρίξεις πέτρες σε κάθε σκύλο, που σε γαβγίζει, ποτέ δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου» Φιόντορ ΝτοστογιέφσκιΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Μητροπολίτης » Εγκύκλιοι-Μηνύματα

 

Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου,

         Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ φθάσαμε ἀκολουθώντας τό κατανυκτικό ὁδοιπορικό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στήν κορύφωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, στήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί πανήγυρη τῶν πανηγύρεων, πού εἶναι τό σταυροαναστάσιμο Πάσχα. Καθένας ἀπό ἐμᾶς κατά τό μέτρο τῆς πίστεως καί τῶν πνευματικῶν του προϋποθέσεων, βιώνει μέσα στήν ζῶσα λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας τό μέγα καί ἄρρητο μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος.

       Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση, πού ἀποτελοῦν τίς δύο ἀναπόσπαστες καί συμπληρωματικές διαστάσεις, τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα, εἶναι κορυφαῖα σωτηριολογικά γεγονότα, τά ὁποῖα ἔλαβαν χώρα μέσα στήν ἱστορία ὡς ἐκπλήρωση καί ὁλοκλήρωση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, τῆς Θείας προαιωνίου βουλῆς για τή σωτηρία τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου.

 

        Χάρη στή σταυρική θυσία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ στο Γολγοθά κερδήθηκε ἡ καταλλαγή τοῦ ἀποστάτη ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, καί ὁ ἄνθρωπος πού εἶχε ἄστοχα ἐπιλέξει νά εἶναι ἐχθρός τοῦ Θεοῦ ἀναδεικνύεται φίλος Θεοῦ καί διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἰσέρχεται στήν προοπτική τῆς αἰωνιότητας. Ὁ μέγας εὐεργέτης καί φιλάνθρωπος Χριστός ἐνίκησε μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τόν ἔσχατο καί μέγιστο ἐχθρό τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τόν θάνατο καί τόν τό «κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου», δηλαδή τόν διάβολο.

       Κάθε ἄνθρωπος πού μετέχει διά τῆς πίστεως καί τῶν ἁγίων μυστηρίων στό Σῶμα τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστηθέντος, θριαμβευτοῦ, στήν Ἐκκλησία, ἀποκτᾶ πλέον καί ἐκεῖνος τή δυνατότητα νά ἀρθεῖ ὑπεράνω τῆς σκληρῆς πραγματικότητας τοῦ θανάτου καί τῆς τυραννίδας τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων. Ἐκ τῆς Ἀναστάσεως ἐτύχομεν ἀναστάσεως καί «ἐλάβομεν χάριν ἀντί χάριτος».

       Αἰώνια καί ἀκατάλυτη ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ὡς ἄδυτος ἥλιος διαλύει τό ἔρεβος καί καταργεῖ τόν σκοτασμό τῆς διανοίας.«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός: οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». Ὅλα εἶναι λουσμένα μέσα στό χαροποιό φῶς τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας. Ὁ λίθος ἀπεκυλίσθη! Καί τό κενό μνημείο διακηρύσσει ὅτι ὁ Χριστός ἐνέκρωσε τόν θάνατο καί ἀνέστη. Ὁ θνητός ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἄδικα κατεδίκασε σέ θάνατο τόν Θεάνθρωπο, τώρα «καταδικάσθηκε» ἀπό Ἐκεῖνον νά εἶναι ἀθάνατος. Ὁ θνητός καί πεπερασμένος ἄνθρωπος ἔγινε ἤδη ἀθάνατος χάρῃ στόν παθόντα καί ταφέντα μέν, ἀλλά ἀναστάντα Ἰησοῦ. Ὅλο τό χαρμόσυνο καί ἐλπιδοφόρο εὐαγγελικό μήνυμα μπορεῖ νά συνοψισθεῖ ἀκέραιο σέ δύο μόνο λέξεις:

       Καί μυριόστομη ἀκολουθεῖ ἀπό τά χείλη τῶν πιστῶν, πού βιώνουν τήν ἀναστάσιμη χαρά τῆς σωτηρίας, ἡ ἐνθουσιώδης ἀπάντηση:Ἐφέτος, ὅμως, τό μήνυμα τῆς νίκης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ βρίσκει τήν κοινωνία μας βυθισμένη στήν ἀνησυχία, τήν ἀνασφάλεια καί τήν ἀβεβαιότητα, πού προξενεῖ ἡ λεγόμενη οἰκονομική κρίση. Παντοῦ κυριαρχεῖ ἡ ἀπαισιοδοξία καί ὁ φόβος γιά τό αὔριο. Ὅμως τουλάχιστον οἱ πιστοί χριστιανοί ὀφείλουμε νά μή χάσουμε τό χαμόγελο τῆς ἐλπίδας.

         Ἄν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νίκησε τό θάνατο καί διέλυσε τά ἔργα τοῦ διαβόλου, ἐνωμένοι μαζί Του μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε νικηφόρα κάθε δοκιμασία καί δυσκολία. Ἀρκεῖ νά ἀναθέσουμε ὄλη τή ζωή μας μέ ἐμπιστοσύνη στά χέρια Του. Ἀκολουθώντας τό Χριστό στή θυσία, θά τόν ἀκολουθήσουμε καί στήν Ἀνάσταση.

       «Χθές συνεσταυρούμην Χριστῷ, σήμερον συνδοξάζομαι· χθές συνεσταυρούμην, συζωοποιοῦμαι σήμερον· χθές συνεθαπτόμην, σήμερον συνεγείρομαι».

        Ὁ παλαιός ἄνθρωπος πρέπει νά συσταυρωθεῖ μέ τό Χριστό, πρέπει νά πεθάνει ὁ κακός ἑαυτός μας τῆς φιλαυτίας καί τῆς ἰδιοτέλειας, ὥστε νά ἀναστηθεῖ ὁ νέος ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς. Ἵσως ἐκεῖ νά βρίσκεται τό μυστικό γιά τήν ὑπέρβαση τῆς κρίσης καί τήν ἀπεμπλοκή μας ἀπό τό φαῦλο κύκλο τῶν εὐτελῶν συμφερόντων.

         Εὔχομαι τό φῶς πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο νά φωτίζει τά βήματά μας, ὥστε ἡ ζωή μας νά βρεῖ τό μυστικό της σκοπό, πού εἶναι ἡ κάθαρση ἀπό τά ἄλογα πάθη καί ἡ κατά χάριν Θέωση.

Χριστός Ἀνέστη!Ἀληθῶς Ἀνέστη! 

Ἔτη πολλλά, εὐλογημένα, εὐφρόσυνα καί ἀναστημένα. Καλή δύναμη κοντά στόν Νικητή τοῦ θανάτου καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας

                               Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

  

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA