Είναι ολόκληρη τέχνη τελικά να μάθεις να ακούς τον άλλο. Μπορεί να πει κανεις ότι η επικοινωνία στηρίζεται κατά το 70% στο να ακούς παρα να μιλας, διότι το να μιλάς δεν είναι παντα αυτό που ζητα ο άλλος από εσενα. Πολλές φορές δε χρειάζεται να λες τίποτα, απλά να ακούς και ο άλλος αναπαύεται που τον άκουσες. Μητροπολίτης Λεμεσού ΑθανάσιοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική
Εγκύκλιοι-Μηνύματα

Ένας καινούριος ἀγώνας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης.
  ΠΠρρόόςς ττοούύςς ΜΜααθθηηττέέςς κκααίί ττίίςς ΜΜααθθήήττρριιεεςς ττῶῶνν ΣΣχχοολλεείίωωνν ττῶῶνν ΜΜηηττρροοπποολλιιττι...


Τό Σταυραναστάσιμο Πάσχα μᾶς ξαναδίνει τή χαμένη ἐλπίδα.
  Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας ἔχοντας βιώσει μέ βάναυσο καί σκληρό τρόπο τά ἐπακόλουθα καί τίς συνέπειες μιᾶς βαθύτατης κ...


Πρόγραμμα Κατασκηνωτικών Περιόδων 2018.
Λεβάδεια, Ἀπρίλιος 2018 Πρόςτούς εὐσεβεῖς Χριστιανούςτῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί μου,Χριστός Ἀνέστη!Μέ τή...

Ὁ Χριστός ἀνέστη καί ὁ θάνατος νικᾶται κατά κράτος.
  Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ζοῦμε σ’ ἕνα κόσμο καί μιά κοινων...

Τιμούμε τους Τρείς Ιεράρχες.Ηθική και πνευματική αντίσταση.
  Προς τους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας , τους γονείς, τους μαθητές & μαθήτριες και τους εκπαιδευ...

Ἐκείνη τή νύκτα τῆς Γεννήσεως...
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Οἱ  ἄνθρωποι τῆς ταραγμένης ἐποχῆς μας μέσα στό πλαίσιο μιᾶς κοινωνίας σέ διαρκῆ κρίση βιώνου...

Ανησυχούμε...Ας ρωτηθούν οι γονείς!
Στην πρόσφατη δημόσια διαμάχη σχετικά με την θεματική εβδομάδα που προτάθηκε να διδαχθεί στα γυμνάσια τη̋ χώρα̋ μα̋, κυ...


Οι Εόρτιες ευχές του Ποιμενάρχου μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ λόγῳ τῆς παρατεινόμενης οἰκονομικῆς κρίσεως δέν θά ἀποστείλει γραπτῶς τίς ...

Τά μαθητικά χρόνια, παρὰ τὸν κόπο καὶ τὶς θυσίες τους, εἶναι τὰ ὡραιότερα καὶ τὰ πιὸ σημαντικά.
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Σχολείων τῶν Μητροπολιτικῶν Περιφερειῶν Θηβῶν, Λεβαδείας καί Αὐλίδος   Ἀγαπημένα...

Γιατί ἐπιλέχθηκε ἡ Θήβα καί ὄχι ἄλλη περιοχή γιά ἵδρυση καί λειτουργία μουσουλμανικοῦ τεμένους;
    Ἕνα σοβαρό ζήτημα τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ τήν τοπική κοινωνία μας εἶναι ἡ μελετώμενη ἵδρυση λατρευτικοῦ χώρου (τεμένους...

Η Σύνοδος αὐτή μέ τίς Ἀποφάσεις της νά ἀποδειχθεῖ πνευματικό ὁρόσημο στήν ἐκκλησιαστική μας ζωή.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εγκύκλιος: «Περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» Πρωτ. 254 Ἰουνίου 2016 Ε Γ Κ...

Η ἀναστάσιμη ἐλπίδα καί χαρά ἀποτελεῖ ὅσο ποτέ ἄλλοτε, πολύτιμο ἐφόδιο καί ἀναγκαῖο στήριγμα γιά τόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας.
  Χριστός  Ἀνέστη! Μέσα, σ’ αὐτή τή συνεχῆ ροή τοῦ χρόνου, ἔρχεται ἀκόμη μία φορά ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, νά δώσει στή ζω...

Ἡ κατά Βοιωτίαν Ἐκκλησία πάντοτε θά μνημονεύει τόν ταπεινό Μητροπολίτη Νικόδημο.
      Συμπληρώθηκαν εἴκοσι ἔτη ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κυροῦ Νικοδήμου κατά κόσμο...

Τό νόημα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ πραγματική συνάντηση μέ τόν σαρκωθέντα Λόγο.
  Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ προσεγγίζουμε καί πάλι πνευματικά μέσα στό ἑόρτιο κύκλο τῆς Ἐκκλησίας μας τό μέγα μυστήριο τῆς σ...

Το Μήνυμα του Ποιμενάρχου μας για την νέα Σχολική χρονιά.
Πατήστε επάνω στο pdf και διαβάστε το Μήνυμα του Σεβ.Ποιμενάρχου μας.

Η ἀναστάσιμη ἐλπίδα καί χαρά ἀποτελεῖ πολύτιμο καί ἀναγκαῖο στήριγμα γιά τόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας.
Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί ...

Η κρυστάλλινη χριστιανική πίστη, η ηθική αρετή καί η επιστημονική καταξίωση των Τριών Αγίων Ἱεραρχών.
Ἀγαπητά μας παιδιά, Στήν Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν τιμοῦμε τούς ἐξαίρετους πνευματικούς Ὁδηγούς, οἱ ὁποῖοι προπορεύ...

Ὁ Χριστός, μέ τή Θεία Του Γέννηση, κατέβασε τόν οὐρανό στή γῆ κι ἀνέβασε τή γῆ στόν οὐρανό.
Πατήστε επάνω στο pdf και διαβάστε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο του Σεβ.Ποιμενάρχου μας κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τα Χριστούγεννα.

Eυλογημένη και καρποφόρα η νέα σχολική Χρονιά.
Πρός τους Μαθητές και τις Μαθήτριες των Σχολείων όλων των βαθμίδων της Μητροπολιτικής Περιφερείας Θηβών, Λεβαδείας και ...

Σας δίνω το χέρι της καρδιάς μου και σας εύχομαι Καλή Επιτυχία στην όμορφη προσπάθειά σας.
Αγαπητά μου παιδιά, Στην πρώτη μεγάλη μάχη που ετοιμάζεστε να δώσετε στη ζωή σας δεν είστε μόνοι, οι άνθρωποι που σας α...

Ὁ Θεός ἀπαντᾶ στήν ἄρνηση καί κακότητα τοῦ κόσμου μέ τόν ἑαυτό του, πού εἶναι προσφορά λυτρωτικῆς χάριτος καί τελείας ἀγάπης.
Ἀδελφοί μου, Ἡ κοινωνία μέσα στήν ὁποία ζοῦμε κυριαρχείται πλέον ἀπό τό φρόνημα τῆς πλήρους ἐκκοσμίκευσης. Ἡ κεντρική ἐπ...

Καλή χρονιά , ευλογημένη! Πρόοδο καί υγεία, αγαπημένα μου παιδιά....
Πρός τούς Μαθητάς καί τίς Μαθήτριες των Σχολείων τής Μητροπολιτικής Περιφερείας Θηβών, Λεβαδείας καί Αυλίδος    Αγαπημέ...

Πως πρέπει να διαχειριζόμαστε τους λογισμούς.
Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ποῦμε δύο λόγια γιά τήν ἐσωτερική μας κατάσταση, πού συνήθως εἶ...

Κοινωνώντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, βιώνουμε τήν Ζωή καί ἀποφεύγουμε τόν θάνατο.
Στήν εὐαγγελική περικοπή πού διαβάσαμε σήμερα εἴδαμε τόν Χριστό νά πολλαπλασιάζει τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθύας ...

Η ὑπερηφάνεια, πού ὁδηγεῖ σέ κάθε εἴδους πλάνη.
Μία ἀπό τίς σημαντικές κατηγορίες πού δέχθηκε ὁ Χριστός κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του ἦταν αὐτή, ὅτι «μέ τήν δ...

Άς έχουμε θάρρος!
«Καί ἰδού προσέφερον αὐτῷ παραλυτικόν ἐπί κλίνης βεβλημένον· καί ἰδών ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσ...

Οἱ Ἅγιοι Πάντες ἔγιναν μάρτυρες τῆς δύναμης τοῦ Ἀναστάντος.
«Πᾶς οὔν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖ...

Την ημέρα της Πεντηκοστής πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσημη φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας στήν ἱστορία.
Ἑορτάζουμε σήμερα ἑορτή λαμπρά καί ἐπιφανή. Πεντηκοστή ὀνομάζεται κατά τήν Καινή Διαθήκη ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματο...

Ποιά είναι η αληθινή Εκκλησία;
Τήν Κυριακή αὐτή, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τούς 318 θεοφόρους Πατέρες πού συνεκρότησαν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύ...

Εκείνος πού δημιούργησε καί μπορεῖ νά ξαναδημιουργήσει..
Παρακολουθήσαμε σήμερα τόν Χριστό νά θεραπεύει τόν ἐκ γενετῆς τυφλό μέ μιά κίνηση, πού θυμίζει οὐσιαστικά τήν δημιουργία...

Η Σαμαρείτιδα γεύθηκε τήν ὄντως ζωή, καί αὐτό μᾶς καλεῖ νά κάνουμε ὅλοι μας.
Ἀκούσαμε τόν Χριστό νά διδάσκει καί νά ἀποκαλύπτει τόν ἑαυτό Του σέ μία Σαμαρείτιδα γυναίκα· ἀξιώθηκε νά ἀκούσει ἀπό τόν...

Ο Αναστημένος Χριστός νίκησε και κατήργησε τον πόνο, τη φθορά, την ασθένεια.
 Οι άγιοι πατέρες που με σύνεση και διάκριση ρύθμισαν τα πάντα μέσα στην Εκκλησία, καθόρισαν αυτή την Κυριακή του Πεντηκ...

Οι Μυροφόρες πρότυπα θάρρους και ηρωϊκής αυτοθυσίας.
Στη Χριστιανική μας παράδοση συνήθως υπερτονίζεται η αξία αρετών όπως η υπακοή, η ταπείνωση, η συγχωρητικότητα. Ελάχιστα...

Η «απιστία» γέννησε την πίστη στον Θωμά.
 Η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, ονομάζεται, καθώς όλοι γνωρίζουμε, Κυριακή του Θωμά, του μαθητή του Κυρίου που, όπως πλη...

Χθές ἀναστήθηκε ὁ τετραήμερος, σήμερα παρουσιάζεται ὁ τριήμερος.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Ο καιρός απαιτεί τόν Σταυρό, η ανάγκη κυοφορεί τό Πάθος.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.  

Yπάρχει διάβολος;
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA