Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ἡ ἀδιαφορία χαρακτηρίζει τήν ἐποχή μας.
Ἀνεβαίνει σήμερα ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά γιορτάσει τό δεύτερο Πάσχα τῆς δημόσιας δράσης καί παρουσίας Του. Ἀνεβ...

Κανένας τάφος δέν μπορεῖ νά κρατήσει τόν Ἀρχηγό τῆς Ζωῆς.
Τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης καί τή δύναμη τῆς Ἀνάστασης γιορτάζουμε σήμερα. Σήμερα, πού ἡ Κυριακή εἶναι ἀφιερωμένη στούς Μυρ...

Εἰσέρχεται σήμερα ὁ καί μᾶς καλεῖ νά ἐξέλθουμε ἀπό τά πάθη, τά λάθη,τίς μικρότητες.
Κυριακή Βαῒων σήμερα! Ὁ Λάζαρος ζωντανός. Ὁ λαός ὄρθιος. Τά Ἱεροσόλυμα ἀνάστατα. Τά παιδιά χαρούμενα τραγουδοῦν. Οἱ ἀρχ...

Νά σηκώσουμε τόν προσωπικό μας σταυρό.
Στό μέσον τῆς διαδρομῆς μας γιά τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Σωτήρα, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία σήμερα προβάλλει τόν Τίμιο καί Ζ...

Ἡ ζωή μας εἶναι πολύ σύντομη, γιά νά τήν κατασπαταλήσουμε στήν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ.
Κατά τή σημερινή δεύτερη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία παρουσιάζει ὡς πρότυπο ζωῆς καί τιμώμενο πρόσωπο τόν ...

Ἡ Ὀρθοδοξία γιορτάζει καί φωνάζει «ἔρχου καί ἴδε».
Τά συστήματα τῶν πιστῶν γιορτάζουμε σήμερα γιά τήν Ὀρθοδοξία μας. Γιορτάζουμε τή σωστή πίστη τῶν πατέρων, πού φωτίζει τ...

Αὐτό πού ἐκτιμάει ὁ Θεός ειναι ἡ μυστική καί ἀθόρυβη νηστεία.
Ἀποχαιρετοῦμε σήμερα τά ἀρτύσιμα ἐδέσματα καί ξεκινοῦμε, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τόν ὄμορφο ἀγώνα τῆς νηστείας. Ὁ κόσμος δ...

Ἡ μέλλουσα κρίση ὅλων τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι τό τέλος τῆς ἀνθρωπότητας.
Τήν τελειωτική πράξη τῆς ἱστορίας μᾶς περιγράφει ὁ Χριστός σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Τήν πράξη μέ τήν...

Θά μποροῦσε νά ὀνομαστεῖ αὐτή ἡ ἡμέρα «Κυριακή τῶν δύο ἀσώτων».
Σήμερα ἀκούσαμε τό ἀριστούργημα τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού ὀνομάζεται «Παραβολή τοῦ ἀσώτου». Εἶναι μία ἱστορία γιά ἕναν Πατέρ...

Τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου θά ἀνεβοῦμε ὅλοι στό ἱερό τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα.
  Ξεκινάει σήμερα, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ εὐλογημένη περίοδος τοῦ Τριωδίου. Μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία καί πάλι σέ μία πνευμα...

Η Χαναναία γίνεται ἡ δασκάλα τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπείνωσης γιά ὅλους μας.
Μιά ἀπίστευτη ἔξοδο καί μιά ἡρωική πορεία βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Μιά ἀλλογενής καί ἀλλόθρ...

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν ἐκτιμάει τήν ἀγάπη καί τή φιλανθρωπία τοῦ Πατέρα του...
Τήν ὄμορφη παραβολή τῶν ταλάντων ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς. Ὁ Πλάστης καί Δημιουργός ἔδωσε ...

Πλαστήκαμε γιά νά ἀγαπᾶμε.
Ἡ ἁπλότητα εἶναι γνώρισμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ συνθετότητα εἶναι γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου πού ζεῖ στήν ἁμαρτία. Στό εὐαγγελικό ἀνάγ...

Η εὐλογημένη δίψα τοῦ Ζακχαίου γιά τόν Κύριο.
Ἡ σωματική διάπλαση εἶναι ἔνα θέμα πού ἀπασχολεῖ τούς ἀνθρώπους. Ὅλοι ἐκτιμοῦν τή σωστή δομή τοῦ σώματος, τό ὁποῖο σέ π...

Νά ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό καί νά ἐπιμένουμε.
  Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἐξελίσσεται μπροστά μας σήμερα, καθώς στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας βλέπουμε τόν ...

Ἔρχεται ὁ Χριστός πρός τή δική μας «Γαλιλαία».
Γιά μία ἀκόμη φορά βλέπουμε σήμερα τόν Ἰησοῦ νά φεύγει. Τήν πρώτη φορά ὡς βρέφος μετανάστευσε στήν Αἴγυπτο. Σήμεραὡς ἐν...

Ὁ ἐπίγειος ἄγγελος καί ὑπόπτερος ἄνθρωπος παρουσιάζει τόν Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελο, τόν Ἀμνό τοῦ Θεοῦ.
Τή φωνή τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἀκοῦμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ἀναγγέλλει ὁ κορυφαῖος τ...

Κλείνουμε τή διαδρομή ἑνός ἔτους καί ἀνοίγουμε τή διαδρομή σ’ ἕνα καινούργιο.
Σήμερα τελειώνει ἕνας δρόμος καί ἀρχίζει ἕνας ἄλλος. Ἀποχαιρετοῦμε μέ ποικίλα συναισθήματα ἕνα δύσκολο ἔτος καί ὑποδεχό...

Τό «ἔρχεσθε» τοῦ Θεοῦ εἶναι μία συνάντηση.
Μέ τήν παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου προσπαθεῖ σήμερα νά μᾶς προετοιμάσει ἡ Ἁγία Ἐκκλησία γιά τή συμμετοχή μας στήν ἐπερ...

Ὁ καλλιεργημένος ἄνθρωπος βλέπει τήν ἀσθένεια ὡς μία εὐκαιρία!
Ἕνα ἀπό τά πιό θεμελιώδη χαρακτηριστικά τῆς ἀνθρώπινης φύσης εἶναι ἡ ἐλευθερία. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό μοναδικό προνόμιο νά...

Ὁ Ἰησοῦς δέν παρέρχεται. Μόνον ἔρχεται. Ἔρχεται γιά νά μᾶς βρεῖ.
  Ἕνα θαῦμα ὀμορφαίνει σήμερα τήν ἡμέρα μας! Ὁ φιλάνθρωπος Ἰησοῦς δίνει τό φῶς στόν τυφλό τῆς Ἱεριχοῦς. Δέν τό κάνει τυ...

Όταν ἀναλογιζόμαστε τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ.....
Σήμερα, ὡς θέμα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέραςπαρουσιάζεταιἡ ἀγαθότητα. Ἡ ἀγαθότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ βασική προϋπό...

Η ταξιδιάρικα πουλια η ἀεροπλάνα πού πετοῦν στόν οὐρανό τῆς ψυχῆς μας.
Ἡ σκέψη εἶναι τό ὑπέρτατο καί πλέον πολύτιμο δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἀπ’ ὅλα τά πλάσματά Του ὁ Θεός, μόνο στό...

Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νά ἀγαπᾶμε.
Σήμερα, στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, ἕνας νομικός προσποιεῖται ἄγνοια νόμου καί ὁ ἀληθινός νομοθέτης θυμίζει στ...

Ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη ἐπιλογές.
Τό θέμα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ λέξη «ἐπιλογές». Ἡ ζωή μας εἶναι μια καθημερινή διαδ...

Νά ὁμολογοῦμε τόν πόθο μας γιά τό πρόσωπό Του.
Ἕνα χαριτωμένο γνώρισμα τῆς ἀνθρώπινης φύσης εἶναι ἡ φιλοδοξία. Πλαστήκαμε γιά τά ὑψηλά. Τώρα πού πέσαμε στά χαμηλά, στ...

Ὁ δαιμονισμένος τῶν Γαδαρηνῶν γίνεται ὁ δάσκαλος τῆς σωφροσύνης.
Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου ἦταν καί εἶναι πάντοτε ὁ μισόκαλος διάβολος. Τό κύριο ἔργο τοῦ διαβόλου ἐπικεντρώνετα...

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ θά σκορπιστεῖ μέ πολλούς τρόπους πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.
Ἡ ἀνθρώπινη σκέψη εἶναι δυνατή καί πολυποίκιλη. Ἔρχονται στιγμές ὅμως, πού κουράζεται, ἐπειδή δέν σταματάει νά δουλεύει...

Εἶναι μεγάλη παρηγοριά ἡ συνοδοιπορία μέ τό Χριστό.
Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μας εἶναι μία πορεία. Ἦλθε στήν πραγματικότητά μας γιά νά συμπορευθεῖ μαζί μας πρός τ...

Μποροῦμε νά γίνουμε ἀληθινά παιδιά τοῦ Θεοῦ.
Μᾶς καλεῖ σήμερα ὁ Κύριος, μέσ’ ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, νά κατέβουμε στό στίβο τῆς ἀγάπης καί νά ἐπιδ...

Ἕνας ἀπό τούς πιό μεγάλους πειρασμούς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀνυπακοή.
Πολλές φορές ἡ λογική τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τή γνώμη τοῦ ἀνθρώπου. Πολλές φορές αὐτά πού ζητάει ὁ Θεός εἶναι πα...

Η ἄρση τοῦ σταυροῦ μας χρειάζεται πολύ θάρρος καί συνειδητή δουλειά!
  Μέσα στόν ἀπόηχο τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Ὕψωσης τοῦ Τίμιου Σταυροῦ ἀκοῦμε σήμερα ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς δίνει πρακτικές...

Ὁ Χριστός μᾶς σώζει ἐξαγοράζοντας τήν ὕπαρξή μας μέ τό Αἷμα Του.
Στήν εὐαγγελική περικοπή σήμερα, ἀκούσαμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό μία συζήτηση πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς μέ τό Νικόδημο, ἕναν ...

Ἄς μήν ξεχνᾶμε πώς ὅποιος κρατάει ξένους καρπούς στό τέλος μένει νηστικός.
Τήν παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν ἀκούσαμε σήμερα νά μᾶς ἐξιστορεῖ ὁ Χριστός στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Θείας Λειτουργία...

Νά μποροῦμε νά ξεχωρίζουμε εὔκολα ποῦ βρίσκεται ἡ θεϊκή παρουσία καί ποῦ βρίσκεται ἡ ἄρνηση καί ἡ προδοσία τοῦ Θεοῦ.
Σήμερα βλέπουμε ἕναν διάλογο ἀνάμεσα στόν Ἰησοῦ καί σέ κάποιον πλούσιο, πού ζητάει νά μάθει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά κ...

Τό «μακροθύμησον» όταν τό λέμε, ἄς τό ἐννοοῦμε.
Τή σπαρακτική ἱκεσία τοῦ ἀδύναμου ἀκοῦμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς. Ἀκοῦμε τήν κραυγή «μακροθύμησον»...

Ὁ Χριστός περιμένει καί προσκαλεῖ. Μακάρι νά Τόν ἀκούσουμε!
Τήν ὑπέρλογη ὑπεροχή τοῦ Χριστοῦ βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς. Ἕνας πονεμένος πατέρας ὁδηγεῖ τ...

Ο Χριστός μεταμορφώνει.
Μία ἔκπληξη! Μία ἔκπληξη περίμενε τούς μαθητές τοῦ Κυρίου ὀκτώ ἡμέρες (κατά τό Λουκᾶν) ἤ ἕξι ἡμέρες (κατά τό Ματθαῖον) ...

Θά χορταίνουμε τήν ψυχή μας μέ τήν παρουσία Του καί τά σώματά μας μέ τά ἀγαθά Του.
Τό μεγαλειῶδες θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ψαριῶν βλέπουμε κατά τή σημερινή Κυριακή στό εὐαγγ...

Προσπαθοῦμε νά κάνουμε τή ζωή Του ζωή μας;
Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς βλέπουμε τόν Χριστό νά θεραπεύει δύο τυφλούς καί ἕναν κωφάλαλο δαιμονισ...

Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA