«Στη ζωή,να εμπιστεύεσαι εκείνους…που μπορούν να διακρίνουν αυτά τα τρία πράγματα:Τον πόνο που κρύβεις πίσω από το χαμόγελό σου…Την αγάπη που κρύβεις όταν εκφράζεις τον θυμό σου…Και… τα λόγια που κρύβεις μέσα στη σιωπή σου!».Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Μητροπολίτης » Εγκύκλιοι-Μηνύματα

Πρός τόν  Ἱερό Κλῆρο,τίς Μοναστικές  Ἀδελφότητες  καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῶν τριῶν Μητροπολιτικῶν μας Περιφερειῶν Θηβῶν, Λεβαδείας καί Αὐλίδος


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν της τήν ἐμφάνιση τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19) στήν πατρίδα μας ὡς καί τά ἐρωτήματα καί τίς ἀνησυχίες πολλῶν πιστῶν, μέ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης καί σύμφωνα καί μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τίς ὑποδείξεις τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας ἐπισημαίνει τά κάτωθι:Νά ἀκολουθοῦμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως, τά ἀπαραίτητα μέτρα, σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων Κρατικῶν Φορέων μέ ἀπώτερο σκοπό τήν πρόληψη μετάδοσης τῆς νόσου.Ἀναφορικά μέ τά μέτρα ὑγιεινῆς στούς Ναούς μας οἱ Ἱερεῖς καί οἱ λαϊκοί συνεργάτες ὀφείλουν νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ὑποδείξεις τοῦ Ὑπουργείου ‘Υγείας γιὰ  τήν διατήρησή τους σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα  καθαριότητας καί ἐπαρκοῦς ἀερισμοῦ. Ἤδη ἀπολυμάνθηκαν οἱ χώροι τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεως καί κάποιοι Ἱεροί Ναοί μας. Ὅπου ὑπάρχει δυνατότητα καί ὁ καιρός τό ἐπιτρέπει οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες νά τελοῦνται σύντομα σέ ὑπαίθριο χῶρο πλησίον τοῦ Ναοῦ.Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τῶν ἐνοριακῶν Πνευματικῶν Κέντρων καί τῶν Ἀρχονταρικίων τῶν Ἱερῶν Μονῶν γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπιπλέον συνάθροιση τῶν ἐνοριτῶν καί προσκυνητῶν.

  • Στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας θὰ τελοῦνται οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες μέ ἁπλό καί σύντομο τρόπο. Οἱ πιστοί, μποροῦν νὰ συμμετέχουν σ’ αὐτές, χωρὶς νὰ ἐξαναγκάζονται. Προτρέπουμε καί παρακαλοῦμε τούς πιστούς τῆς Μητροπόλεώς μας πού ἀνήκουν στήν τρίτη ἡλίκια καί στίς ὑγειονομικά εὐπαθεῖς ὁμάδες, νά εἶναι προσεκτικοί καί νά παραμένουν στά σπίτια τους, ἐφαρμόζοντας τίς ὀδηγίες τῶν εἰδικῶν καί νά παρακολουθοῦν ἀπό τήν τηλεόραση ἤ τό ραδιόφωνο τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί νά προσεύχονται.
  • Με κριτήριο τήν προστασία τῶν τροφίμων καί τῶν ἐργαζομένων, δέν ἐπιτρέπονται τά ἐπισκεπτήρια στά Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων καί στά ἄλλα Ἱδρύματα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
  • Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία ὅλων τῶν ὑποστηρικτικῶν  δράσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Κοινωνικῶν Δομῶν «Η ΑΡΩΓΗ».
  • Ἀναστέλλεται, ἐπίσης, ἡ λειτουργία τοῦ Κέντρου Διημέρευσης καί Ἡμερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».
  • Ἀκόμη, ἀναστέλλονται μέχρι νεωτέρας ἡ λειτουργία: τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τῶν κατηχητικῶν σχολείων, τῶν ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων, οἱ προγραμμα­τισμένες ἐνοριακές δραστηριότητες καί οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὡς και οἱ ἑσπερινές ὁμιλίες καί συνάξεις, οἱ ὁποίες σχετίζονται μέ συναθροίσεις κοινοῦ.
  • Ἀναστέλλονται, τέλος οι προγραμματισμένες ἐνοριακές ἐκδρομές καί ἐπισκέψεις, ὅπως καί οἱ ἐκδρομές τῶν νεανικῶν συνάξεων καί τῶν κατηχητικῶν σχολείων.

Παρακαλοῦμε νά ἀποφευχθοῦν οἱ ἐκδηλώσεις πανικοῦ καί συνιστοῦμε ψυχραιμία καί ὑπομονή γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δύσκολης αὐτῆς κατάστασης καί ἐκφράζουμε πολλές εὐχαριστίες σ’ ὅλους ἐκείνους πού μοχθοῦν γιά τήν προάσπιση τῆς ὑγείας τῶν συνανθρώπων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας. Εὐχόμαστε μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβείες τῶν Ἁγίων τῆς Βοιωτικῆς Ἐκκλησίας προσκαρτεροῦντες καί ἐμμένοντες ὅλοι μας στήν προσευχή νά ξεπεράσουμε τήν δοκιμασία αὐτή ἔχοντας τήν ἀδιάψευστη ἐλπίδα ὅτι ὁ χορηγός τῆς Ζωῆς, πού εἶναι ὁ  Ἴδιος  ὁ  Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει.


Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA