Μὴ νομίζεις πὼς οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐναντίον σου, ἁπλά εἶναι ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ τους.(Τζ. Φάουλερ)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Κάθε ἱερὰ πράξη καὶ τελετουργία ἐν τὴ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα μυστήριὸ της, καὶ κάθε μυστήριὸ της εἶναι μεγάλο ὅπως τὸ ἴδιο τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, διότι κάθε μυστηριακὴ πράξη μέσα στὸν Θεανθρώπινο ὀργανισμὸ τῆς Ἐκκλησίας βρίσκεται σὲ ὀργανικὴ καὶ ζωτικὴ σχέση μὲ τὸ κεντρικὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Θεάνθρωπο Χριστό.
Νὰ ἕνα παράδειγμα: ὁ μικρὸς ἁγιασμός. Παρόλο ὅτι πρόκειται περὶ μικρῆς πράξεως τῆς Εκκλη­σίας, τὸ ἱερὸ θαῦμα τὸ ὁποίο τελεῖται δι’ αὐτῆς εἶναι τε­ράστιο καὶ τόσο μεγάλο ὅσο ἡ ἰδία ἡ  Ἐκκλησία. Το ἀγαπημένο αὐτὸ θαῦμα, ἐπισκέπτεται τώρα καὶ δύο χι­λιάδες χρόνια ἑκατομμύρια ψυχῶν τῶν ὀρθοδόξων χριστια­νών, τὶς καθαρίζει καὶ τὶς ἁγιάζει, χαρίζοντας σὲ αὐτὲς τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀθανασία καὶ οὔτε σταματᾶ οὔτε πρόκειται νὰ σταματήσει ὅσο ὑπάρχει οὐρανὸς καὶ γῆ.
ἁγιασμὸς  εἶναι μόνο ἕνα άπὸ τὰ πολυάριθμα ἅγια μυστήρια πού ἀκατάπαυστα θαυματουργοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!


Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA