«Στη ζωή,να εμπιστεύεσαι εκείνους…που μπορούν να διακρίνουν αυτά τα τρία πράγματα:Τον πόνο που κρύβεις πίσω από το χαμόγελό σου…Την αγάπη που κρύβεις όταν εκφράζεις τον θυμό σου…Και… τα λόγια που κρύβεις μέσα στη σιωπή σου!».Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Μητροπολίτης » Εγκύκλιοι-Μηνύματα

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Σήμερα πού ζοῦμε μία νέα καθημερινότητα, ἐξαιτίας τῆς ἐπιδημίας πού ἔχει
ἐνσκήψει στή χώρα μας καί στήν ὑφήλιο, σάν ἄλλοι ποιμένες ἀκοῦμε τόν
ἄγγελο νά μᾶς κομίζει τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, «ἰδού
γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον
σωτήρ».
Καί ὡς εὐλαβικοί προσκυνητές τοῦ Θείου Βρέφους, ἐναποθέτουμε στή
φτωχική Του φάτνη ἅπασα τή ζωή μας. Μία ζωή πού σήμερα τήν ἐπισκιάζει ἡ
θλίψη, ὁ πόνος καί ἡ ἀγωνία γιά τήν πανδημία πού μᾶς ταλαιπωρεῖ, ἀλλά καί ἡ
ἀβεβαιότητα γιά τό αὔριο, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπόγνωση.
Οἱ σημερινές συνθῆκες ἀναδεικνύουν γιά ἄλλη μία φορά τό λάθος
προσανατολισμό μας. Ἡ χαρά καί ἡ εὐδαιμονία πού ἀναζητούσαμε στήν
ἀπόκτηση ὅλο καί περισσότερων ὑλικῶν ἀγαθῶν, μᾶς καθιστά ἀδύναμους
μπροστά στήν ἀσθένεια καί στό θάνατο. Ἡ αὐτοπεποίθησή μας, ὡς ὁ μόνος
ὁδηγός μας, δέν εἶναι ἱκανή νά μᾶς δώσει τή δύναμη νά ἀντιμετωπίσουμε τόν
τόσο μικρό, ἀλλά ἀόρατο ἰό, πού ἀπειλεῖ τή ζωή μας.
Σέ αὐτή τή ζοφερὴ πραγματικότητα ἔρχεται ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων νά
μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι γεννιέται ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου.
Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι φαντασμαγορικὴ φιέστα, ἀλλά εὐκαιρία
πνευματικῆς βίωσης τῆς ἀληθινῆς σχέσης μας μέ τό Θεό.
Τά φετινά Χριστούγεννα θά εἶναι ὄντως ἀθόρυβα, ὅπως τότε σέ ἐκεῖνο τό
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Ἂς προσπαθήσουμε ὁ πρωταγωνιστής τῶν φετινῶν
Χριστουγέννων νά εἶναι ὁ γεννηθείς Χριστός, κι ὄχι ἡ κοσμικότητα καί τά
Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Ἂς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας νά γεννηθεῖ μέσα
τους ὁ Χριστός πλημμυρίζοντάς τες μέ ἀγάπη. Καί τότε ἡ ἐλπίδα θά
ζωντανέψει καί οἱ δυσκολίες θά πάψουν νά εἶναι ἀνυπέρβλητες. Ὅταν ἡ
ἀγάπη, ἡ ἐλπίδα, ἡ προσφορά ἐμπνέονται ἀπό τήν ζωντανὴ παρουσία τοῦ
Χριστοῦ μέσα μας, τότε βιώνουμε τά Χριστούγεννα.
Ἰδιαίτερα σήμερα ἀδελφοί μου ἂς σταθοῦμε μέ ἀγάπη δίπλα στούς
δοκιμαζόμενους ἀπό τήν πανδημία συνανθρώπους μας καί στίς οἰκογένειές
τους. Ἡ προσευχή μας νά εἶναι ἐντατικότερη καί ἡ συμπαράσταση καί βοήθειά
μας νά γίνει βάλσαμο στίς καρδιές τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας.
Ὡς πιστοὶ χριστιανοί ἂς ἀναθέσουμε τή ζωή καί τήν ἐλπίδα μας μέ
ἐμπιστοσύνη στόν Παντοδύναμο Θεό, διά τοῦ σαρκωθέντος Λόγου τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου.
Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας Πατέρας κατανοῶ τήν ἀγωνία σας, γιά
ὅλα ὅσα βιώνουμε, ὅμως, μέ θερμή προσευχὴ στόν ἐνανθρωπήσαντα Χριστό
καί ἀκολουθώντας κατά τό ἀνθρώπινο τά μέτρα προστασίας καί τίς ὁδηγίες
τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας θά ξεπεράσουμε τήν ὑγειονομική κρίση.
Ἐγκάρδια σᾶς εὔχομαι ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων νά
πληρώσει τίς ψυχές σας μέ θεϊκή εἰρήνη, ἀγάπη καί ἐλπίδα.
Ἔτη πολλά, εὐλογημένα, ὑγιεινὰ καί εὐφρόσυνα μέ τή χάρη τοῦ
νηπιάσαντος Κυρίου μας.
«Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά!»
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πλατεία

Σήμερα πού ζοῦμε μία νέα καθημερινότητα, ἐξαιτίας τῆς ἐπιδημίας πού ἔχει ἐνσκήψει στή χώρα μας καί στήν ὑφήλιο, σάν ἄλλοι ποιμένες ἀκοῦμε τόν ἄγγελο νά μᾶς κομίζει τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, «ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ».

Καί ὡς εὐλαβικοί προσκυνητές τοῦ Θείου Βρέφους, ἐναποθέτουμε στο φτωχική Του φάτνη ἅπασα τή ζωή μας. Μία ζωή πού σήμερα τήν ἐπισκιάζει ἡ θλίψη, ὁ πόνος καί ἡ ἀγωνία γιά τήν πανδημία πού μᾶς ταλαιπωρεῖ, ἀλλά καί ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό αὔριο, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπόγνωση. Οἱ σημερινές συνθῆκες ἀναδεικνύουν γιά ἄλλη μία φορά τό λάθος προσανατολισμό μας. Ἡ χαρά καί ἡ εὐδαιμονία πού ἀναζητούσαμε στήν ἀπόκτηση ὅλο καί περισσότερων ὑλικῶν ἀγαθῶν, μᾶς καθιστά ἀδύναμους μπροστά στήν ἀσθένεια καί στό θάνατο. Ἡ αὐτοπεποίθησή μας, ὡς ὁ μόνος ὁδηγός μας, δέν εἶναι ἱκανή νά μᾶς δώσει τή δύναμη νά ἀντιμετωπίσουμε τόν τόσο μικρό, ἀλλά ἀόρατο ἰό, πού ἀπειλεῖ τή ζωή μας.

Σέ αὐτή τή ζοφερὴ πραγματικότητα ἔρχεται ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι γεννιέται ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι φαντασμαγορικὴ φιέστα, ἀλλά εὐκαιρία πνευματικῆς βίωσης τῆς ἀληθινῆς σχέσης μας μέ τό Θεό. Τά φετινά Χριστούγεννα θά εἶναι ὄντως ἀθόρυβα, ὅπως τότε σέ ἐκεῖνο τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Ἂς προσπαθήσουμε ὁ πρωταγωνιστής τῶν φετινῶν Χριστουγέννων νά εἶναι ὁ γεννηθείς Χριστός, κι ὄχι ἡ κοσμικότητα καί τά Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Ἂς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας νά γεννηθεῖ μέσα τους ὁ Χριστός πλημμυρίζοντάς τες μέ ἀγάπη. Καί τότε ἡ ἐλπίδα θά ζωντανέψει καί οἱ δυσκολίες θά πάψουν νά εἶναι ἀνυπέρβλητες. Ὅταν ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλπίδα, ἡ προσφορά ἐμπνέονται ἀπό τήν ζωντανὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα μας, τότε βιώνουμε τά Χριστούγεννα.

Ἰδιαίτερα σήμερα ἀδελφοί μου ἂς σταθοῦμε μέ ἀγάπη δίπλα στούς δοκιμαζόμενους ἀπό τήν πανδημία συνανθρώπους μας καί στίς οἰκογένειές τους. Ἡ προσευχή μας νά εἶναι ἐντατικότερη καί ἡ συμπαράσταση καί βοήθειά μας νά γίνει βάλσαμο στίς καρδιές τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας. Ὡς πιστοὶ χριστιανοί ἂς ἀναθέσουμε τή ζωή καί τήν ἐλπίδα μας μέ ἐμπιστοσύνη στόν Παντοδύναμο Θεό, διά τοῦ σαρκωθέντος Λόγου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.

Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας Πατέρας κατανοῶ τήν ἀγωνία σας, γιά ὅλα ὅσα βιώνουμε, ὅμως, μέ θερμή προσευχὴ στόν ἐνανθρωπήσαντα Χριστό καί ἀκολουθώντας κατά τό ἀνθρώπινο τά μέτρα προστασίας καί τίς ὁδηγίες τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας θά ξεπεράσουμε τήν ὑγειονομική κρίση.

Ἐγκάρδια σᾶς εὔχομαι ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων νά πληρώσει τίς ψυχές σας μέ θεϊκή εἰρήνη, ἀγάπη καί ἐλπίδα.

Ἔτη πολλά, εὐλογημένα, ὑγιεινὰ καί εὐφρόσυνα μέ τή χάρη τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου μας.

 

«Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά!»


Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA