Αγάπησε τους αμαρτωλούς, μίσησε όμως τα έργα τους και μην τους καταφρονήσεις για τα ελαττώματα τους, μη τυχόν και εσύ πειρασθείς με παρόμοια κακά. Άγιος Ισαάκ ο ΣύροςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

Ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικό ον, ψυχή και σώμα. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος προσεύχεται και η ψυχή, προσεύχεται και ο νους, προσεύχεται και η καρδιά, προσεύχεται και το σώμα μας. Όταν γονατίζουμε κάτω, που είναι μια σωματική στάση, τότε μαζί με το σώμα μας συμμορφούται και η ψυχή μας.Άλλως πως αισθάνεται ο άνθρωπος όταν είναι γονατισμένος κάτω και προσκυνεί το Θεό, άλλως πως όταν είναι όρθιος κι άλλως πως όταν είναι στο κρεβάτι ξαπλωμένος.

Η ψυχή επηρεάζεται και από τη στάση του σώματος. Έτσι οι Άγιοι πατέρες μας επειδή ήξεραν αυτήν τη συμμόρφωση της ψυχής με τη στάση του σώματος, προσκυνούσαν το Θεό και σωματικά και πνευματικά και με όλο το είναι τους.

Και γονάτιζαν και έπεφταν κάτω προσκυνούντες το Θεό και παρακαλούντες τον Κύριο να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους και να τους αναστήσει από το βάρος και από το βάθος της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, πίπτοντες προσκυνούμε τον Θεό και ζητούμε το έλεος και εγειρόμενοι παρακαλούμε το Θεό να μας εγείρει από την αμαρτία και να μας αναστήσει από το θάνατο της αμαρτίας και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Αυτές είναι οι μετάνοιες ή γονυκλισίες, είναι σωματική άσκηση που είναι προσκύνηση του Θεού και εκζήτηση της εγέρσεώς μας από το βάθος της αμαρτίας μας.


Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA