" Μή νομίζεις ότι τίς προσευχές, τή Θεία Μετάληψη καί τούς άλλους πνευματικούς σου άγώνες, τά χρησιμοποιείς γιά νά πετάξεις τό Σταυρό άπό πάνω σου, άλλά γιά νά τόν σηκώνεις μέ περισσότερη δύναμη καί γιά μεγαλύτερη δόξα τού Χριστού. "Άγιος Νικόδημος ο ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

Ή άχαριστία τού κόσμου όπως τήν περιγράφει ένας σοβαρά σκεπτόμενος άνθρωπος.
Ό κόσμος, θά γκρινιάζει μέ τό παραμικρό.
Ό κόσμος, δέ θά είναι μέ τίποτα εύχαριστημένος.
Ό κόσμος θά θυμάται γιά πολλά χρόνια τό κάθε σφάλμα σου.
Ό ίδιος κόσμος, πολύ σύντομα, θά ξεχάσει τό πόσο τόν έχεις βοηθήσει.
Ό κόσμος, θά είναι άπών στή λύπη σου.
Ό κόσμος, δύσκολα θά χαρεί μέ τή χαρά σου.
Ό κόσμος, λίγο δέ θά ζοριστεί γιά χάρη σου.
Άλλά ό κόσμος, θά έχει γνώμη καί άποψη γιά τά πάντα στή ζωή σου.
Έτσι είναι ό κόσμος. Δυστυχώς.
Ξέρεις όμως πιό είναι τό χειρότερο;
Ότι είμαστε φίλε μου καί έμείς, μέσα σέ αύτό τόν κόσμο…

Χριστός Άνέστη.
Έλευθέριος Έλευθεριάδης
Ψυχολόγος

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA