Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική
Εγκύκλιοι-Μηνύματα

Ὁ Θεός ἀπαντᾶ στήν ἄρνηση καί κακότητα τοῦ κόσμου μέ τόν ἑαυτό του, πού εἶναι προσφορά λυτρωτικῆς χάριτος καί τελείας ἀγάπης.
Ἀδελφοί μου, Ἡ κοινωνία μέσα στήν ὁποία ζοῦμε κυριαρχείται πλέον ἀπό τό φρόνημα τῆς πλήρους ἐκκοσμίκευσης. Ἡ κεντρική ἐπ...

Καλή χρονιά , ευλογημένη! Πρόοδο καί υγεία, αγαπημένα μου παιδιά....
Πρός τούς Μαθητάς καί τίς Μαθήτριες των Σχολείων τής Μητροπολιτικής Περιφερείας Θηβών, Λεβαδείας καί Αυλίδος    Αγαπημέ...

Πως πρέπει να διαχειριζόμαστε τους λογισμούς.
Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ποῦμε δύο λόγια γιά τήν ἐσωτερική μας κατάσταση, πού συνήθως εἶ...

Κοινωνώντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, βιώνουμε τήν Ζωή καί ἀποφεύγουμε τόν θάνατο.
Στήν εὐαγγελική περικοπή πού διαβάσαμε σήμερα εἴδαμε τόν Χριστό νά πολλαπλασιάζει τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθύας ...

Η ὑπερηφάνεια, πού ὁδηγεῖ σέ κάθε εἴδους πλάνη.
Μία ἀπό τίς σημαντικές κατηγορίες πού δέχθηκε ὁ Χριστός κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του ἦταν αὐτή, ὅτι «μέ τήν δ...

Άς έχουμε θάρρος!
«Καί ἰδού προσέφερον αὐτῷ παραλυτικόν ἐπί κλίνης βεβλημένον· καί ἰδών ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσ...

Οἱ Ἅγιοι Πάντες ἔγιναν μάρτυρες τῆς δύναμης τοῦ Ἀναστάντος.
«Πᾶς οὔν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖ...

Την ημέρα της Πεντηκοστής πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσημη φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας στήν ἱστορία.
Ἑορτάζουμε σήμερα ἑορτή λαμπρά καί ἐπιφανή. Πεντηκοστή ὀνομάζεται κατά τήν Καινή Διαθήκη ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματο...

Ποιά είναι η αληθινή Εκκλησία;
Τήν Κυριακή αὐτή, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τούς 318 θεοφόρους Πατέρες πού συνεκρότησαν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύ...

Εκείνος πού δημιούργησε καί μπορεῖ νά ξαναδημιουργήσει..
Παρακολουθήσαμε σήμερα τόν Χριστό νά θεραπεύει τόν ἐκ γενετῆς τυφλό μέ μιά κίνηση, πού θυμίζει οὐσιαστικά τήν δημιουργία...

Η Σαμαρείτιδα γεύθηκε τήν ὄντως ζωή, καί αὐτό μᾶς καλεῖ νά κάνουμε ὅλοι μας.
Ἀκούσαμε τόν Χριστό νά διδάσκει καί νά ἀποκαλύπτει τόν ἑαυτό Του σέ μία Σαμαρείτιδα γυναίκα· ἀξιώθηκε νά ἀκούσει ἀπό τόν...

Ο Αναστημένος Χριστός νίκησε και κατήργησε τον πόνο, τη φθορά, την ασθένεια.
 Οι άγιοι πατέρες που με σύνεση και διάκριση ρύθμισαν τα πάντα μέσα στην Εκκλησία, καθόρισαν αυτή την Κυριακή του Πεντηκ...

Οι Μυροφόρες πρότυπα θάρρους και ηρωϊκής αυτοθυσίας.
Στη Χριστιανική μας παράδοση συνήθως υπερτονίζεται η αξία αρετών όπως η υπακοή, η ταπείνωση, η συγχωρητικότητα. Ελάχιστα...

Η «απιστία» γέννησε την πίστη στον Θωμά.
 Η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, ονομάζεται, καθώς όλοι γνωρίζουμε, Κυριακή του Θωμά, του μαθητή του Κυρίου που, όπως πλη...

Χθές ἀναστήθηκε ὁ τετραήμερος, σήμερα παρουσιάζεται ὁ τριήμερος.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Ο καιρός απαιτεί τόν Σταυρό, η ανάγκη κυοφορεί τό Πάθος.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.  

Yπάρχει διάβολος;
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Δόξα Κυρίου ἀναντίρρητα εἶναι ὁ θεῖος Σταυρός.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Μόνο ακούμε τον λόγο του Θεού...
Πατήστε επάνω στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

H Εκκλησία από τα πρώτα ιστορικά της βήματα απετόλμησε τη χρήση των εικόνων.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Ι.Μητροπόλεως.

Tό νόημα και η διάσταση τῆς ἀληθινῆς νηστείας.
Πατήστε επάνω στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Το κριτήριο και το μέτρο είναι η αγάπη.
Πατήστε επάνω στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Η ελπίδα για κάθε απόδημο άσωτο.
Πατήστε επάνω στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Τό Τριώδιο εἶναι ὁδός θεώσεως.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε το Κυριακάτικο Κήρυγμα της Μητροπόλεως μας.

Τά υψηλά μηνύματα των Τριών Ιεραρχών.
Αγαπητά μου παιδιά, Οι άνθρωποι τής εποχής μας βιώνουν με ένταση αισθήματα ανασφάλειας καί αγωνίας λόγω των πρωτόγνωρων ...

Η ζεστασιά της αγάπης του Ενανθρωπήσαντος Κυρίου μας.
Αδελφοί μου, Η εκπλήρωση του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας και της προαιωνίου Θείας Βουλής για μας τους ανθρώπους, πραγ...

Ο έρανος της Αγάπης της Ι.Μητροπόλεως μας.
Πρός Σούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί μου,   Εἶναι πλέον γνωστό σέ ὅλους ὁ ἐτήσιος Ἔραν...

Το Μήνυμα του Ποιμενάρχη μας για τη νέα Σχολική χρονιά.
Ἀγαπημένα μου παιδιά, Τό σχολεῖο σᾶς ἀνοίγει καί πάλι τίς πόρτες του καί σᾶς καλεῖ νά ἀνακαλύψετε τόν πιό δημιουργικό ἐα...

Οι ευχές του Σεβ.Ποιμενάρχου μας για την νέα Σχολική χρονιά.
Πρός τούς Μαθητάς καί τίς Μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Θηβῶν, Λεβαδείας καί Αὐλίδος   Ἀγαπημέν...

Η επικινδυνότητα της ψευδοδιδασκαλίας των Χιλιαστών.
Αδελφοί μου, Τη μεγάλη σημερινή Εορτή της Πεντηκοστής, νιώθω επιτακτική την ανάγκη που απορρέει από την επισκοπική μου ε...

Η Δισκοφορία της Κυριακής της Ορθοδοξίας.
Πρός Τούς Εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί μου, Κάθε χρόνο αὐτήν τήν Μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἐκκλησ...

Το Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Σεβ.Μητροπολίτου μας.
Πρός Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.    Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, Ἡ νεοελληνική κοινωνία ἤδη δ...

Συνάντηση νέων 2012.
Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Ἀγαπητό μου παιδί,    Μαζί μέ τίς θερμές πατρικές εὐχές μου γιά τίς ἅγιες ἡμέρες π...

Ο Έρανος της Αγάπης.
    Προς Το χριστεπώνυμο πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως    Αδελφοί μου, είναι πλέον γνωστό σε όλους ο ετήσιος έ...

Ο Σεβασμιώτατος προτρέπει σχετικά με τον εθελοντισμό
Πρός Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί μου , Ὁ Ἐθελοντισμός εἶναι μια ἀπό τίς πιό πολύτι...

Ιερατική Σύναξη στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2011.
Ἀριθμ. Πρωτ. 774                   Ἐν Λεβαδείᾳ τῇ  3ῃ  Νοεμβρίου 2011      Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους  καί πανο...

Η Δισκοφορία για τις Εκκλησιαστικές μας Κατασκηνώσεις.
Πρός Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί μου ,          Στούς χώρους τῶν Νεανικών Κατασκην...

To πρόγραμμα λειτουργίας των Εκκλ.Κατασκηνώσεων.
  Αγαπητοί μου αδελφοί, Η Τοπική μας Εκκλησία, με πολλούς και διαφόρους τρόπους, συμπαρίσταται στην προσπάθεια των γονέω...

Το Οικολογικό ενδιαφέρον του Ποιμενάρχου μας!
Πρός Τούς Εὐσεβείς Χριστιανούς Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αγαπητοί αδελφοί,       Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ...

Το Αναστάσιμο Μήνυμα του Σεβ.Ποιμενάρχου μας(Πασχα 2011).
  Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί μου,          Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ φθ...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA