"Δεν θέλω να γίνω καλύτερος από κανέναν. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος από τον χθεσινό εαυτό μου." Γέροντας Νεκτάριος ΒιτάληςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

1. Πάρε τὴν πρωτοβουλία νὰ συζητᾶς με τους άλλους! ● Ἀκόμη καὶ ἕνας θερμὸς χαιρετισμὸς εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικός!

2. Νὰ χαμογελᾶς ὅταν τοὺς συναντᾶς! ● Ὑπ΄ὄψιν, ὅτι τὸ κατσούφιασμα χρειάζεται 72 μῦς, ἐνῶ τὸ μειδίαμα μόνο 14!

3. Νὰ τοὺς ἀποκαλεῖς μὲ τὸ ὄνομά τους! ● Ἡ γλυκύτερη λέξη γιὰ τὸν καθένα εἶναι τὸ ὄνομά του!

4. Νὰ φέρεσαι φιλικὰ καὶ νὰ εἶσαι πρόθυμος νὰ βοηθήσεις! ● Ἂν θέλεις φίλους πρέπει νὰ εἶσαι πρῶτα φίλος!

5. Νὰ δείχνεις ἐγκαρδιότητα! ● Νὰ μιλᾶς καὶ νὰ ἐνεργεῖς γιὰ νὰ δείχνεις στοὺς ἄλλους τὴν εἰλικρίνειά σου!

6. Νὰ ἐνδιαφέρεσαι πραγματικὰ γι᾿ αὐτούς! ● Δεῖξε ἔμπρακτα ὅτι τοὺς νοιάζεσαι καὶ τοὺς ὑποστηρίζεις! Δῶσε τους προσοχή!

7. Νὰ τοὺς λὲς πάντα ἕνα καλὸ λόγο! ● Μιὰ αὐθεντικὴ φιλοφρόνηση, ἕνα “ἀνέ- βασμα” τοὺ ἄλλου, δημιουργοῦν μιὰ οὐσι- αστικὴ σχέση!

8. Νὰ δείχνεις πάντα κατανόηση! ● Ἐξ ἄλλου, ὑπάρχουν πάντα τρεῖς ἀπόψεις σὲ κάθε θέμα: ἡ δικιά σου, ἡ δικιά του καὶ ἡ σωστή!

9. Νὰ τοὺς ἀγαπᾶς πραγματικά! ● Μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα, χωρὶς νὰ περιμένεις ἀνταλλάγματα!

10. Νὰ φέρεσαι μὲ ταπεινοφροσύνη! ● Ἕναν ταπεινὸ καὶ σεβαστικὸ ἄνθρωπο ὅλοι τὸν ἀγαπᾶνε!

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA